الکترو اسموک

الکترو اسموک اصل

الکترو اسموک همانند سیگار واقعی است !
الکترواسموک هم اندازه سیگار واقعی است !
الکترو اسموک همانند سیگار واقعی دود می کند !
همچنین الکترو اسموک همانند سیگار دارای نیکوتین میباشد که به شما حس آرامش بخشی می دهد..
 
دستگاه ترک سیگار الکترواسموک قابل شارژ توسط برق شهر، برق اتومبیل، و usb کامپیوتر می باشد! درواقعشما هیچ کجا بدون الکترو اسموک نخواهید ماند!

دستگاه ترک سیگار الکترو اسموک بوی بد سیگار را ندارد و دست و لباس های شما دیگر بود دود سیگار نخواهد داد! همچنین اطرافیان شما دیگر از بوی بد       سیگارتان شکایت نخواهند گرد..

با استفاده از الکترو اسموک به تدریج از عادت سیگار کشیدن شما کاسته شده و سیگار را ترک خواهید کرد.

منبع : وبسایت الکترو اسموک

/ 0 نظر / 40 بازدید